Overwoekering / Overgrowing, 50-65 krijt pastel 2010